Universal KS1 - farba termopęcznięjąca

Universal KS1 farba termopęczniejąca służy do wykonywania izolacji kabli zabezpieczanych systemami: FS-Flex C, FS-Flex D, FSUniversal, FS-Standard oraz do nanoszenia na kamienną wełnę mineralną w systemie FSUniversal Fog:U służącym do zabezpieczania złącz liniowych (szczelin i dyltacji) pomiędzy
przegrodami betonowymi lub z płyt gipsowych a przegrodami z blach stalowych.

Powrót