System FS-Squeezer A

FS-Squeezer A to system do wykonywania uszczelnień ppoż. przejść instalacyjnych rur tworzywowych. Stalowe kołnierze posiadają wewnątrz termopęczniejącą warstwę materiału, który w kontakcie z temp. już około 100 °C ekspanduje powodując zamknięcie przestrzeni
pomiędzy przechodzącymi przez Squeezer elementami instalcji. Spełnia wymogi klasy odporności ogniowej EI 120.

Powrót