Etykieta FireSeal

Etykieta służy do opisu parametrów zabezpieczonego przepustu instalacji, co jest wymogiem Aprobaty Technicznej ITB.

Powrót